Skip to main content

Jak dobierać drzewa to trudnych stanowisk?

Przybliżamy kryteria doboru gatunków drzew, które decydujemy się produkować i rozpowszechniać w kontekście zmian klimatu: długotrwałych okresów bez opadów z wysokimi temperaturami, późnych zim i mrozów wiosennych, a także nawalnych burz. Wiele gatunków rodzimych coraz gorzej radzi sobie z tymi zjawiskami więc poszerzamy kręgi poszukiwać. Dobieramy nowe gatunki także pod kątem dekoracyjności i odporności miejskie zanieczyszczenia powietrza.